Dental Spa Consult

Створення бренду стоматологічної клініки

Для того щоб стоматологічна компанія здобула популярність і почала приносити доходи необхідний комплекс робіт, в якому одне з першочергових місць займає створення бренду. Його розробка - завдання не з легких, проте, варте і витраченого часу, і витрачених коштів. Одним з головних моментів в розробці є колесо бренду - методика, що дозволяє визначити його сутність і позиціонує його концептуальні особливості та тонкощі.

З практичної точки зору найвідомішим і найбільш часто вживаним інструментом, що допомагає створити свій власний бренд є «колесо бренду». Воно було розроблено в Британії співробітниками компанії Bates Worldwide. Так що ж сприяло незмінній і постійно зростаючій популярності цього інструменту для просування стоматологічної клініки?

Так само як в людському організмі система кровообігу забезпечує постачання всіх органів і систем необхідними речовинами, так і колесо бренду служить для того щоб забезпечувати роботу всіх механізмів впливу на споживача і, відповідно продаж стоматологічних послуг.

Конкуренція в стоматологічному бізнесі дуже висока і тому для того щоб клініка стала успішною потрібно унікальна торгова пропозиція, брендинг. Тут і прийде на допомогу колесо бренду. Його можна візуально уявити собі як комплекс кіл, які кожне само по собі є окремим елементом. Якщо побудувати колесо правильно - створення унікальної торговельної пропозиції буде гарантовано.

Етапи (кола) колеса бренду

Під поняттям сутності бренду слід мати на увазі досить складну структуру, що складається з різних компонентів. Головною метою кожного з них є всебічний опис бренду. Складаючи «колесо бренду» дуже важливо дотримуватися головних ієрархічних принципів.

Сутність бренду - категорія складна і включає у себе кілька компонентів, котрі з різних сторін описують бренд. При складанні «колеса бренду» стоматологічної клініки важливо дотримуватися принципів ієрархії. Можна розрізнити три основні моделі «колеса бренду» стоматологічної компанії:

1. Найпростіша модель - сутність бренду описується по вже існуючим атрибутам компанії, за існуючими в стоматологічній клініці послугами. На основі цього вже вибудовуються споживчі цінності і вигоди. На завершення все доповнюється індивідуальними характеристиками стоматологічної клініки і формується сутність бренду.

2. Друга модель колеса бренду стоматологічної клініки трохи складніша і розділяється на дві області - раціональну та емоційну. Опис атрибутів стоматологічного бренду, семантика і індивідуальність допомагає відтворити повну картинку бренду. Також тут обов'язково слід звертати увагу на мотивацію пацієнтів.

3. Розширена модель колеса бренду не тільки визначає пріоритети клієнтів, але і включає в себе позиціонування. Тут присутні відразу три області для відтворення найбільш повного опису мотивацій і характеристик, що надаються в стоматологічній клініці послуг.

Використання третьої, розширеної моделі колеса бренду стоматологічної клініки дозволяє враховувати найголовніші аспекти:

• внутрішні особливості стоматологічної клініки;

• цінності клініки;

• мотивацію стоматологічної компанії.

По суті створення бренду стоматологічної клініки лежить його якісне позиціонування.

Поетапне проектування бренду

Для того щоб створити якісний і реально діючий бренд починати слід з самого центру - ядра бренду і ні в якому разі не з атрибутів. Тільки в цьому випадку задум стане успішним. Отже, розглянемо всі етапи майбутньої роботи:

• сутність;

• індивідуальність;

• цінності;

• переваги;

• атрибути.

Сутність або смислове ядро

Являє собою саму ідею бренду, яка обов'язково повинна бути ідентичною концепції та ринковій позиції самої стоматологічної клініки. Фактично, це центральна ідея, яка позиціонує все подальші послуги клініки. Своєрідна пропозицію потенційним клієнтам.

Слоган не повинен перевищувати п'яти слів. У себе він повинен включати найголовніше, що стоматологічна клініка може гарантувати пацієнтам. Не всім легко коротко викласти важливу для кожної клініки інформацію, але, якщо за справу візьмуться професіонали - створення слогана не складе особливих труднощів.

Методика особливо цікава тим, що з її допомогою можна структурувати візуальну картинку і доступно доносити її до споживача. Таким чином, сама суть бренду включає в себе ключові для споживача питання, аргументи, за допомогою яких він таки зробить свій вибір на користь саме Вашої стоматологічної клініки. Відповідно, тут потрібно враховувати і цільову аудиторію, її інтереси і мотивацію, яка сприятиме їх зверненню до клініки.

Індивідуальність

У поняття індивідуальності, яке є ще одним з взаємопов'язаних етапів створення колеса бренду входить побудова добре пізнаваного образу клініки. Це не необхідно для того щоб споживач отримав чіткий візуальний зв'язок зі стоматологічною клінікою на весь час її існування. Тут можна використовувати безліч епітетів. Головне, щоб вони дійсно відповідали позиції самої клініки. Як варіант, це можуть бути:

• впевненість;

• надійність;

• солідність;

• динамічність.

І, будь-які інші варіанти, якщо Ви вважаєте їх допустимими і вони відображають позиції Вашої стоматологічної клініки.

Цінності

Тут слід представити потенційним клієнтам більш високі характеристики - емоції, які чекають пацієнта після звернення в Ваш стоматологічний кабінет. Як він себе буде почувати після відвідування, які згадки про лікування у них залишаться.

За результатами, наданими соціальними дослідженнями, більшість пацієнтів готові додатково доплачувати за позитивні емоції, отримані в клініці. Саме тому в багатьох рекламних роликах можна крім функціональних особливостей продуктів або послуг побачити і емоційні складові.

Таким чином, цінності бренду формуються комплексно і поєднують в собі унікальні характеристики товару і емоції, які він може принести потенційним клієнтам стоматологічної клініки. Визначаються цінності за допомогою співвідношення між:

• Вигодами клієнта, отриманими від послуг стоматологічної клініки;

• Витратами, які будуть необхідні для придбання цих послуг.

Після визначення цінностей можна переходити до наступного етапу «колеса бренду».

Переваги або вигоди


Для того щоб потенційні клієнти могли зрозуміти, що конкретно вони отримають після звернення в Вашу стоматологічну клініку необхідно доступно показати її переваги перед конкурентами. Продемонструвати вигоди, які стануть доступні саме Вашим пацієнтам.

Незважаючи на гадану простоту, створювати якісну і діючу презентацію переваг і вигод, які несе Ваша стоматологічна клініка потенційним клієнтам зовсім непросто. Тому для виконання цього етапу, а власне і для створення колеса бренду в цілому необхідно звертатися до професіоналів. Тільки в цьому випадку воно почне «правильно крутитися» і просувати послуги конкретної стоматологічної клініки.

Беручи до уваги факт того, що таке позиціонування на нашому ринку ще вважається інноваційним, трапляється, що між самою торговою пропозицією і самою суттю бренду втілюється ідея. Саме вона в першу чергу і мотивує споживача на придбання послуг. в ній бажано продемонструвати клієнтам такі цінності клініки як:

• Авторитарність і надійність;

• Винятковість і безпеку.

Атрибути

За допомогою атрибутів в колесі бренду потенційні відвідувачі стоматологічної клініки мають можливість вигідно позиціонувати компанію серед конкурентів і чітко розуміти виражену концепцію її послуг.

Атрибути, якими б гарними вони не були, не будуть нести необхідного інформаційного навантаження, якщо вони не будуть висловлювати характерні особливості послуг конкретної компанії, в нашому випадку - стоматологічної клініки. Вони обов'язково повинні підтримувати суть бренду, включати в себе:

• індивідуальні особливості;

• вигоду для споживача;

• цінність послуг для клієнтів.

За допомогою атрибутів бренд отримує цілком фізичні характеристики - колір і запах, матеріали, відчуття.

Головні принципи брендингу

Цілком логічно, що брендинг повинен приносити реальну економічну вигоду стоматологічній клініці. Щоб все було саме так потрібно під час його створення дотримуватися головних принципів. Йдеться про те, що:

пропозиція повинна містити унікальну інформацію для потенційних відвідувачів, інформація не повинна повторюватися більше ніде;

в реченні повинні бути враховані всі потреби потенційних пацієнтів, для того щоб спонукати їх до звернення в Вашу стоматологічну клініку;

незалежно від того, в якій формі буде подано пропозицію - це може бути графічний або ігровий спосіб, вона повинна чітко і точно описувати переваги, які отримають пацієнти при зверненні в клініку.

Для того щоб сприяти створенню і просуванню бренду зовсім не потрібно витрачати час, сили і фінанси для винаходу нового способу - все вже давно придумано і ретельно налагоджено.

Концепція бренду і його конкурентні переваги

Розробка бренду стоматологічної клініки - це пов'язаний воєдино комплекс поетапних робіт. В принципі, вони можуть бути виконані різними компаніями, але для кінцевого результату, звичайно ж, краще, якщо розробкою буде займатися одна з них. В такому випадку буде набагато простіше забезпечити цілісність позиціонування бренду і його подальшу популяризацію, в якій на першому місці знаходиться правильна і професійно розроблена концепція бренду стоматологічної клініки.

Цілісність бренду


Для того щоб бренд приносив компанії популярність і стабільно зростаючі доходи створення свого логотипу абсолютно недостатньо. Створення бренду процес трудомісткий. Він включає в себе численні взаємопов'язані етапи, план створення затверджується заздалегідь і згодом всі роботи строго узгоджуються.

Дилетантам, щоб уникнути помилок і зниження результативності бренду не варто самостійно братися за його розробку. Комплекс необхідних робіт досить складний і його варто довіряти професіоналам. В такому випадку бренд обов'язково принесе стоматологічній клініці успіх і, відповідно, високі доходи.
НАШІ КОНТАКТИ
+38068 103 99 98
dentalspaconsult@gmail.com
Ми в соціальних мережах:
Close
Зв'яжіться з нами:
Viber
Messenger
Mail
Phone
Copyright © Dental Spa Consult