Dental Spa Consult

Мотивація в стоматології

Багато власників стоматологічних клінік зіштовхуються з проблемою мотивування персоналу. Тут завжди виникають цілком логічні запитання, головними з яких завжди були і залишаються - чому штрафи не працюють? Як і чим мотивувати працівників? Як розібратися в тому, яка мотивація - матеріальна чи нематеріальна краще і яку саме мотивацію застосовувати в кожному конкретному випадку?

Ще трохи раніше, в еру популярності авторитарного правління в багатьох стоматологічних клініках використовувалася ціла система штрафів. І якщо в той час така система приносила результат, то зараз вона зовсім втратила свою актуальність. Нове покоління не сприймає штрафи, а тим більше, штрафи вже не виконують роль мотиватора. Сучасні лікарі - стоматологи, точно так само як і решта медичного персоналу нашого часу не прив'язані десятиліттями працювати в одній стоматологічній клініці, вони розкуті і не закомплексовані, що дозволяє їм без проблем змінити місце роботи. Особливо часто це відбувається у випадках, коли власником стоматологічної клініки впроваджена застаріла система штрафів.

Лікарі-стоматологи, особливо професіонали своєї справи, вільно змінюють клініки, вибираючи серед них ту компанію, в якій вони відчувають себе комфортно. Внаслідок цього, система авторитарного правління, що передбачає покарання вже перестає працювати. Саме тому, приймаючи рішення по управлінню необхідно задуматися про заміну системи штрафів іншими інструментами.

Звісно, в якості матеріальної мотивації можна розглядати підвищення заробітної плати. Однак, статистичні дослідження говорять про те, що така система ефективна лише протягом перших трьох місяців після впровадження.
Потім людина просто звикає до певної суми і, відповідно, знову чекає підвищення зарплати. Саме внаслідок цього, навіть якщо власник і прийме рішення про впровадження в своїй стоматологічній клініці матеріальної мотивації, її в будь-якому випадку потрібно буде комбінувати з нематеріальними інструментами. Тобто, потрібно чітко розуміти, як саме можна мотивувати співробітника без підвищення заробітної плати.

Що являє собою мотивація

По суті, саме мотивація є своєрідним внутрішнім двигуном, який сприяє тому, що персонал стоматологічної клініки починає працювати більше, краще і позиціонується на нові результати, на досягнення нових висот. Володіти принципами мотивації для власника стоматологічної клініки це справжнє мистецтво. Люди всі різні і ті чинники, які будуть здатні мотивувати одних співробітників, можуть абсолютно не сприйматися іншими.

І якщо ви, як власник стоматологічної клініки, до сих пір впевнені, що саме гроші є тим інструментом, який здатний мотивувати весь, без винятку персонал, ми змушені розчарувати вас - в наш час це зовсім не так і на перше місце в кожній стоматологічній клініці зараз виходять саме нематеріальні інструменти мотивації. Тобто, якщо в своїй стоматологічній компанії ви пропонуєте найвищі в місті зарплати, це зовсім не означає, що саме у вашій клініці працюватимуть найкращі в стоматологічній сфері фахівці.

На жаль, на практиці все виглядає зовсім інакше. І очевидним свідченням цього є теорія Маслоу. Саме згідно неї і формується сучасна система нематеріальної мотивації, яку можна і навіть потрібно успішно впроваджувати в сучасних стоматологічних клініках.

Принципи теорії Маслоу

Згідно з цією теорією кожній без винятку людині необхідно надавати можливості для більшої реалізації своїх здібностей і навичок, більшого втілення свого творчого потенціалу, поваги з боку колег і керівників, оцінки своїх досягнень і успіхів. Саме на цих всіх цих принципах і ґрунтується сама суть системи нематеріальної мотивації в стоматологічному, та й власне кажучи, в будь-якому іншому бізнесі. Що стосується теорії Маслоу, то в ній наведено наступні постулати, розділені для зручності на рівні.

Так, до потреб самого першого рівня тут належать фізіологічні. Тобто, вроджені інстинктивні потреби властиві всім, без винятку людям. І, тільки тоді коли цей рівень потреб буде задоволений, людина може бути зацікавлений в потребах наступного рівня піраміди А. Маслоу.

А наступним рівнем в піраміді виступає потреба в захисті, порядку і безпеці. Якщо ступінь задоволення фізіологічних потреб заповнена більше ніж на 85%, людина починає думати про безпеку і піклуватися, про те, щоб вони була на необхідному їм рівні.

Далі в піраміді йдуть потреби соціального характеру.
Тут мова йде про повагу і дружбу, визнання і схвалення, любов. Всі вони виникають у людини вже після того як буде задоволено фізіологічні потреби і потреби в безпеці. Причому, задоволені ці потреби повинні бути, як мінімум на 70%.

Коли у людини вже заповнені всі три перші позиції з піраміди Маслоу (знову-таки як мінімум на 70%), виникає необхідність в самоповазі. На цьому етапі співробітникам стоматологічних клінік необхідно щоб їм за місцем роботи надавалася можливість в досягненні самоповаги. А для цього в свою чергу необхідно буде можливість досягнення певного соціального статусу в колективі і певна свобода в діях і прийнятті рішень.

Після того як ці потреби задоволені як мінімум на 60% у людини починають виникати потреби в самореалізації, самовираженні і самоактуалізації. Кожен співробітник стоматологічної клініки на цьому етапі виявить бажання реалізувати свій творчий потенціал. Це надзвичайно складні поняття так як втілити їх в життя - це найскладніше з поставлених перед собою кожною людиною завдань. Найцікавіше, що тільки від одного до чотирьох відсотків людей з усього працездатного населення землі здатні реалізувати свої потреби в самовираженні хоча б на 40%. Проте, практика показує, що і на цьому рівні вони вже відчувають себе щасливими.

Таким чином, підбиваючи підсумки згідно з теорією Маслоу, можна з повною впевненістю сказати, що для того щоб організувати ефективне управління персоналом і впровадити в своїй стоматологічній клініці нематеріальні системи мотивації необхідно в першу чергу забезпечити працівникові певний рівень першочергових потреб. Зараз мова йде про:

• фізіологічні потреби;

• соціальні потреби;

• потреби в забезпеченні безпеки.

Також згідно з теорією Маслоу, лише в разі задоволення цих потреб у співробітників стоматологічної клініки може з'явитися потреба в самовираженні і саме на цьому етапі, дуже важливо, щоб саме ваша стоматологічна клініка надала даному співробітнику всі необхідні для самореалізації умови. В такому випадку буде цілком логічно, що саме цей співробітник буде позиціонуватися на результат і не захоче нікуди йти з вашої клініки навіть в тому випадку, якщо заробітна плата в клініці у конкурентів буде вище.

Переваги нематеріальної мотивації


Таким чином, нематеріальна мотивація це саме той інструмент, за допомогою якого власник стоматологічного бізнесу зможе створити у себе в клініці сприятливу атмосферу для розвитку персоналу. Це у свою чергу приведе до формування в середині компанії здорової конкуренції і, як логічний підсумок - збільшення прибутковості стоматологічної компанії.

Якщо розглядати усе в загальних рисах, то умовно можна розділити відразу кілька напрямків нематеріальної мотивації. До них відносяться:

• психологічна;

• соціальна;

• моральна;

• організаційна.

Психологічна мотивація ґрунтується в першу чергу на потребі кожної без винятку людини в спілкуванні. Тобто, власнику стоматологічної клініки дуже важливо створити в колективі здорову атмосферу, в якій будуть враховуватися інтереси колективу в цілому і інтереси кожного із співробітників окремо.

Соціальна мотивація співробітників стоматологічної клініки повинна обов'язково включати в себе оформлення медичної страховки, можливість перспективного кар'єрного росту, відвідування курсів підвищення кваліфікації, навчання і інших громадських соціальних благ.

Моральна складова нематеріальної мотивації говорить про задоволення потреб співробітника стоматологічної компанії в повазі. Причому, тут мова йде як про повагу з боку колег і пацієнтів, так і про повагу з боку керівництва. Особливо важливо для кожного співробітника на цьому етапі - публічне визнання заслуг окремого працівника перед клінікою з боку керівництва або власника компанії.

Організаційна складова свідчить про прояви турботи та забезпечення якісних умов праці фахівця, організація його робочого місця. Власнику варто подбати і про умови харчування і відпочинку своїх співробітників.

Звичайно ж, розставляючи пріоритети в бік нематеріальної мотивації ніхто не збирається сперечатися з фактом того, що і матеріальна складова також важлива. Навряд чи перспективні молоді спеціалісти або ж ті, що уже відзначилися як професійні дипломовані лікарі погодяться працювати у вашій стоматологічній клініці просто так, за ідею, обмежуючись при цьому мінімальними мізерними заробітками.

З огляду на це, власнику стоматологічної клініки дуже важливо дотримуватися балансу між інструментами як матеріальної, так і нематеріальної компенсації, дуже багато з власників керуються методикою KPI.

Методика практичної системи мотивації співробітників стоматологічної клініки і ключові показники, що визначають ефективність праці

За ідеєю, за допомогою методики KPI власник стоматологічного бізнесу отримує можливість окремо оцінювати роботу кожного окремого співробітника, роботу окремих підрозділів і роботу стоматологічної компанії в цілому. За допомогою цієї системи можна не тільки здійснювати контроль діяльності стоматологічної клініки, а й будувати максимально ефективний графік оплати праці співробітників, враховуючи при цьому знову-таки оцінку ефективності і дій кожного з них.

У більшості стоматологічних клінік, як власником, так і керівництвом допускаються одні й ті ж помилки - робота компанії в цілому оцінюється не цифрами, а суто суб'єктивними оцінками персоналу з боку колег, пацієнтів або керівництва. Емоції і особиста думка - це далеко не те, що згодом може мотивувати співробітників стоматологічної клініки на результат. Конкретики в цьому випадку отримати просто не вдасться. За умови відсутності мотивації на результат всі розмови, як з менеджерами стоматологічної клініки, так і з рядовими співробітниками будуть схожі на вмовляння які, відповідно просто не можуть привести до необхідної позитивної динаміки в роботі стоматологічної клініки в цілому.

Для того щоб вийти на бажаний результат необхідно ретельне опрацювання всіх необхідних інструментів, які згодом допоможуть отримати конкретику в результаті. Паралельно цей метод передбачає і «прив'язку» системи мотивації персоналу до цілком конкретних показників і цифрової статистики роботи персоналу.

Якщо ж стоїть завдання отримати конкретний результат, рекомендується розробити інструменти для досягнення необхідних показників і впровадити їх в повсякденну практику, а також розробити і впровадити систему мотивації персоналу, «прив'язану» до конкретних цифр і показників.

Для того щоб система KPI була ефективна в роботі потрібно дотримуватися певних вимог. До них в першу чергу відносяться:

чітке математичне визначення кожного з показників;

постановка реальних, досяжних показників і нормативів. Тут потрібно дотримуватися балансу між реальними і можливими цілями, не забуваючи і про те, що поставлений поріг повинен бути досяжним і виступати в якості стимулу.

кожен з показників повинен мати змістовне навантаження і строго перебувати в зоні, за яку несе відповідальність той чи інший співробітник (тут мова йде про співробітника, який оцінюється системою в даний конкретний момент).

При цьому варто брати до уваги факт того, що кожен з показників може розраховуватися як для всієї стоматологічної клініки в цілому, так і для окремого її підрозділу або співробітника в цілому.

Методика KPI також передбачає і факт того, що персонал в будь-якому випадку повинен бути лояльним до певної стоматологічної компанії. В іншому випадку система управління персоналом може дорого обходитися і бути при цьому високовитратною. І тут, знову-таки, для того щоб збільшити лояльність персоналу до стоматологічної клініки в якій він працює необхідно зрозуміти, що саме служить основним фактором, що спонукає персонал максимально ефективно виконувати свої обов'язки. Тобто, зрозуміти, що саме мотивує в першу чергу кожного із співробітників.

І, як ми вже говорили раніше, матеріальна мотивація, яка впроваджувалася в стоматологічні клініки раніше і цікавила співробітників максимально ефективно виконувати свої робочі обов'язки, на сьогоднішній день вже багато в чому поступається нематеріальним методикам, стимулюючим співробітників на досягнення найкращого результату і виконання поставлених перед ними власником стоматологічних клінік завдань. Але, як же в такому разі досягти ідеального або, скажімо так, оптимального балансу між матеріальної і нематеріальної мотивацією співробітників стоматологічної клініки.

Конкретні методи впровадження нематеріальної мотивації

З одного боку, здавалося б, способи матеріальної мотивації дуже прості і повинні були б діяти у всіх стоматологічних клініках. Тобто, зараз ми говоримо про варіант - чим вища зарплата, тим більша мотивація для співробітників. Але, по факту, як рівень заробітної плати, так і кількість, і розмір премій - це ще тільки половина справи, а можливо навіть і менше.

У сучасному бізнесі є набагато більше варіантів нематеріальної мотивації, яким цілком достатньо необхідної конкретики для того, щоб правильно, якісно і результативно мотивувати співробітників вашої стоматологічної клініки.

Зараз ми говоримо про такі способи як:

місія;

умови, в яких працюють співробітники;

оптимально облаштоване робоче місце;

спілкування особистого характеру;

додаткове спілкування.

Можливо, на перший погляд вам здадуться дивними деякі з перерахованих вище пунктів, тому ми зупинимося на кожному з них більш детально.

Місія та ідея - можливо, деяким власникам стоматологічних клінік це і здасться дивним, але, насправді саме ідея, якою пройнятий позиціонування компанії в цілому є однією з перших, і, мало того, найголовніших способів нематеріальної мотивації. Якщо кожен із співробітників стоматологічної клініки щиро перейметься впровадженої самим власником або маркетинговим відділом ідеєю, він буде підсвідомо позиціонуватися на досягнення максимальної результативності. Тобто - визначення ідеї або місії - це перше, з чого потрібно починати позиціонування стоматологічної клініки і, відповідно, нематеріальне мотивування співробітників.

Робочі умови співробітників стоматологічної компанії - тут, на цьому етапі для власника стоматологічного бізнесу важливо не тільки забезпечити для своїх співробітників середньо ринкові умови праці та / або робочого графіка, але і зробити їх краще ніж у конкурентів. Для того щоб цей варіант нематеріальної мотивації співробітників став саме у вашій стоматологічній клініці найбільш ефективним, ви, як власник, повинні створити свою власну, високоефективну схему, яка в майбутньому стане вигідно відрізняти вашу стоматологічну клініку серед численних конкурентів на ринку. У цю схему власнику обов'язково необхідно включати:

• умови проїзду і харчування;

• медичну і соціальну страховку;

• робочий графік і графік виплати заробітної плати.

Саме від цих, здавалося б, рутинних показників багато в чому залежить факт того, наскільки сильно нематеріальна мотивація подіє на результативність праці співробітників вашої стоматологічної компанії. Тут власнику завжди потрібно пам'ятати про те, що його клініка в цьому плані обов'язково повинна вигідно відрізнятися від конкурентів.

Просторе робоче місце - наче й дивно, але саме зручність в інтер'єрі, сучасне обладнання, зручні меблі та комфортна температура в клініці, як в періоди літньої спеки, так і в періоди зимової холоднечі - це ті чинники, які сприяють тому, що співробітникам комфортно перебувати в приміщенні клініки і, відповідно, якісно виконувати свої обов'язки. Лікар, який буде працювати з зручністю, не буде поспішати додому і, при необхідності затримається з пацієнтом вже в неробочий час. Погодьтеся, це набагато краще за ту ситуацію, коли лікар, не закінчивши виконання необхідних процедур, відправить пацієнта додому тільки через те, що його робочий час закінчився.

Особисте спілкування - з одного боку, цей пункт може здатися не важливим, адже спілкування між колегами відбувається щодня, та й спілкування персоналу стоматологічної клініки з власником і керівництвом не уникнути. Ось тільки питання - як саме буде відбуватися це спілкування. Для забезпечення максимальної ефективності роботи кожного зі співробітників дуже важливо, щоб воно відбувалося не з-під палиці, вимушено і начебто через кам'яної стіни, а по-людськи, з такими, здавалося б, звичайними моментами, як питання «як справи? » або і зовсім банальне «здрастуйте». Чи відомо вам, що більшість власників стоматологічних клінік навіть не вітаються зі своїми підлеглими - і це, погодьтеся, далеко не кращий варіант нематеріальної мотивації робочого персоналу. У разі, якщо власники не будуть проводити спеціальні коуч-діалоги, не будуть висловлювати співробітникам подяку за відмінно виконану роботу, вони просто не зможуть мотивувати їх на результативну роботу. Звичайно ж, ніхто зараз не говорить про відсутність субординації в стоматологічній клініці, проте, і людське спілкування між її власником і медичним персоналом в будь-якому випадку має бути присутнім.

Додаткова відповідальність персоналу - як не дивно, але саме періодичне додавання співробітникам додаткових обов'язків здатне багато в чому мотивувати його на якісне і результативне виконання своїх безпосередніх робочих обов'язків. Такі невеликі доручення вселяють співробітникам думки про те, що їхня робота важлива, і вони, відповідно, виконуючи її оцінюються керівництвом стоматологічної клініки, не переходячи при цьому в ранг звичайного, нічим не примітного медичного персоналу. Що в такому випадку отримує власник стоматологічної клініки - лояльність співробітника і його нематеріальну мотивацію.

На завершення

Незважаючи на те, що з питання нематеріальної мотивації було сказано вже досить багато - і це ще далеко не все. У нематеріальної мотивації є величезна кількість різноманітних варіантів, і, вибирати найбільш результативний з них власник стоматологічної клініки повинен виходячи з конкретної певної ситуації, яка склалася саме в його медичному закладі.

У деяких випадках може знадобитися стимул у вигляді навчання для співробітників вашої стоматологічної клініки. Сама можливість рости в професійному плані та ще й за допомогою самого власника компанії - це круто. Головне, згодом впроваджувати і інші методики нематеріальної мотивації. Це необхідно для того щоб персонал, який проходить навчання за рахунок фінансових вкладень компанії надалі залишився працювати саме в ній і не змінив місце роботи. Але, при правильному впровадженні мотивації ризики втратити інвестиції вкладені в певного лікаря вашої стоматологічної клініки будуть зведені до мінімуму. У той же час власник отримає професійний і добре навчений персонал від чого його стоматологічна клініка буде тільки в плюсі.

Також до варіантів нематеріальної мотивації співробітників стоматологічних клінік можна віднести і створення власником окремих картерних сходинок в ієрархічній драбині стоматологічної компанії. Зараз мова йде про створення та переділ додаткових вакансій між рядовим персоналом і керівником стоматологічної клініки. Як варіант, це можуть бути кілька адміністраторів - адміністратор, старший адміністратор, помічник адміністратора. Для того щоб зайняти певну ступінь рядовий співробітник повинен найкращим чином продемонструвати всі свої навички та потенційні можливості. Тобто, розвиток саме горизонтальних ланок - посад допоможе власнику мотивувати співробітників на кар'єрне зростання.

Також багато в чому сприяє передбачуваному кар'єрного росту співробітника стоматологічної клініки в майбутньому і система кураторства. З одного боку, здавалося б, неочевидний, але, тим не менш, дуже важливий в нематеріальної мотивації момент. Якщо на роботу в клініку прийшов новий співробітник, для нього буде дуже важливим наявність куратора, який зможе відповісти на всі, що виникають на початках робочі питання. Куратор допоможе зорієнтуватися в головних аспектах і нюансах роботи у вашій стоматологічній клініці, дасть поради і рекомендації, в загальному, допоможе новому співробітнику якомога швидше влитися в колектив, зрозуміти філософію компанії і її головні принципи.

Ну і, звичайно ж, не можна обійти увагою і особливо популярні останнім часом способи нематеріальної мотивації співробітників. Мова зараз про тімбілдінг і колективні заходи, які проводяться поза стінами стоматологічної клініки. Саме вони, поряд з процедурою присвоєння звання «кращого співробітника клініки року, місяця» і так далі відмінно мотивують персонал. Здорова конкуренція завжди сприяє більш уважному і старанному відношенню до своїх безпосередніх робочих обов'язків.

І, наостанок власнику обов'язково необхідно пам'ятати про те, що способів і методик нематеріальної мотивації досить багато. Але, для того щоб знайти оптимально «робочий» з метою застосування у вашій стоматологічній клініці необхідно розуміти, що саме потрібно вашим співробітникам. Всі люди індивідуальні та персонал стоматологічної клініки не виняток. Тому, шанси на успіх будуть набагато вище у тих власників, які зможуть правильно визначити потреби співробітників та свого персоналу. Будьте уважні і ви обов'язково зможете знайти підхід до кожного з них.

НАШІ КОНТАКТИ
+38068 103 99 98
dentalspaconsult@gmail.com
Ми в соціальних мережах:
Close
Зв'яжіться з нами:
Viber
Messenger
Mail
Phone
Copyright © Dental Spa Consult